วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ค้นพบเมืองโบราณที่ต่ำลึกในป่า

ค้นพบเมืองโบราณที่ต่ำลึกในป่า

ค้นพบเมืองโบราณที่ต่ําลึกในป่า

ป่าดงดิบในประเทศไทยมักจะซ่อนเรื่องราวลึกลับมากมาย ล่าสุดการสํารวจป่าในจังหวัดนครราชสีมา ทีมสํารวจได้ค้นพบซากเมืองโบราณที่ถูกป่าดงดิบกลืนหายไปนานหลายร้อยปี

เมืองโบราณแห่งนี้ ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าดงดิบถึง 15 กิโลเมตร มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 สันนิษฐานว่าเป็นเมืองร้างที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายร้อยปี เนื่องจากไม่สามารถต่อสู้กับธรรมชาติได้ ปัจจุบันเหลือเพียงซากอิฐที่ถูกกลืนหายไปในป่า

ทีมสํารวจพบว่า เมืองโบราณแห่งนี้มีขนาดใหญ่มาก มีกําแพงเมือง คูเมือง วัด โบราณสถาน และอาคารบ้านเรือนจํานวนมาก สันนิษฐานว่าน่าจะเคยเป็นเมืองหลวงหรือเมืองสําคัญในอดีต มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมาก ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างลงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18

การค้นพบครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดเผยประวัติศาสตร์อันยาวนานของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทย ซึ่งยังมีมุมมองใหม่ๆ ที่รอการค้นพบอีกมากมาย โดยเฉพาะเมืองโบราณกลางป่าที่หายสาบสูญไปตามกาลเวลา การศึกษาเมืองโบราณแห่งนี้อย่างละเอียด จะช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ของประวัติศาสตร์ไทยให้เราได้รู้จักบรรพบุรุษของเราในอดีตมากยิ่งขึ้น