วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

” รถโดนชน ” ตอนเปลี่ยนเลน ใครผิดใครถูก?!

09 พ.ย. 2023
48

” รถโดนชน ” ตอนเปลี่ยนเลน ใครผิดใครถูก?!

รถโดนชน ตอนเปลี่ยนเลน ใครผิดใครถูก?!

ประสบการณ์รถโดนชนขณะเปลี่ยนเลนเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนัก แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งมักทําให้เกิดความสับสนในการระบุความผิดความถูก

กฎจราจรกําหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้ขับขี่ต้องใช้สัญญาณไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนอย่างน้อย 30 เมตร เพื่อเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ หากไม่ใช้สัญญาณไฟเตือน ถือว่าผิดกฎจราจร อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีรถคันอื่นชนเข้าขณะเปลี่ยนเลน แม้จะใช้สัญญาณไฟแล้วก็ตาม ผู้ขับขี่ที่เปลี่ยนเลนก็ยังมีส่วนผิดอยู่ เพราะไม่ได้ระมัดระวังหรือคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างรอบคอบว่าอาจมีรถคันอื่นแล่นตามหลังมา

ดังนั้น กรณีรถโดนชนขณะเปลี่ยนเลน ผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายต่างมีส่วนผิดทั้งสิ้น แม้ว่าคนที่เปลี่ยนเลนจะใช้สัญญาณไฟถูกต้องตามกฎจราจรแล้วก็ตาม เพราะขาดการระมัดระวังอย่างเพียงพอ ส่วนผู้ขับขี่คันที่ตามหลังมาก็ผิดที่ไม่ลดความเร็วลงเมื่อเห็นสัญญาณไฟเตือน และไม่เว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย

ดังนั้น ในการพิจารณาความผิดความถูกในกรณีเช่นนี้ ต้องพิจารณาจากพฤติการณ์และความประมาทของทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแล้ว แต่อีกฝ่ายหนึ่งประมาท ก็ถือว่าฝ่ายที่ประมาทเป็นฝ่ายผิด ทั้งนี้ ควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินความผิดความถูกให้เป็นธรรมที่สุด