วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

หวยกินเจ

19 ม.ค. 2024
22

หวยกินเจ

หวยกินเจ

– การพนันที่ผิดกฎหมายแต่แพร่หลายในประเทศไทย

บทนํา

หวยกินเจเป็นรูปแบบหนึ่งของการพนันที่ผิดกฎหมายแต่มีอยู่อย่างแพร่หลายในประเทศไทย หวยกินเจเกิดขึ้นจากการที่มีการเล่นหวยใต้ดินอย่างแพร่หลาย ทําให้เกิดเจ้ามือรายย่อยๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักพนัน หวยกินเจจึงเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายแต่มีอยู่อย่างแพร่หลายในสังคมไทย

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหวยกินเจ

หวยกินเจ คือ การซื้อขายตั๋วหวยใต้ดินระหว่างเจ้ามือกับนักพนันโดยตรง โดยไม่ผ่านสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั๋วหวยกินเจจะมีราคาถูกกว่าตั๋วหวยรัฐบาลมาก เพียงตั๋วละ 20-100 บาท ทําให้คนจํานวนมากเข้าถึงการเล่นได้ง่ายขึ้น

หวยกินเจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ หวยใต้ดินธรรมดา และหวยบนอินเทอร์เน็ต หวยใต้ดินจะมีเจ้ามือรายย่อยเป็นผู้ออกสลากเองโดยอ้างอิงตัวเลขจากสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วนหวยออนไลน์จะใช้ระบบอัตโนมัติในการสุ่มตัวเลข

ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับหวยกินเจ

1. ผิดกฎหมาย แต่ยังมีอยู่อย่างแพร่หลาย

แม้ว่าหวยกินเจจะผิดกฎหมาย แต่ก็ยังคงมีอยู่อย่างแพร่หลายในสังคมไทย เพราะมีช่องว่างทางกฎหมายและการบังคับใช้ที่ไม่เข้มงวด รวมถึงมีความต้องการของนักพนันอยู่มาก

2. ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา

หวยกินเจทําให้เกิดปัญหาหนี้สิน ครอบครัวแตกแยก อาชญากรรมจากการพนัน และการฟอกเงินผิดกฎหมาย เป็นต้น รัฐจึงควรมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันและปราบปราม

3. ขาดการควบคุม ตรวจสอบที่ดีพอ

หวยกินเจขาดการควบคุมและตรวจสอบจากภาครัฐอย่างเข้มงวด ทําให้ไม่มีความโปร่งใส มีโอกาสทุจริตสูง

บทสรุป

หวยกินเจเป็นปัญหาการพนันที่ผิดกฎหมายแต่ยังมีอยู่อย่างแพร่หลายในสังคมไทย ทําให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมหลายประการ ภาครัฐจึงควรมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการป้องกันและปราบปรามหวยกินเจ เพื่อลดปัญหาที่ตามมาจากการพนันผิดกฎหมายนี้