วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

หวยวันพระ

19 ม.ค. 2024
24

หวยวันพระ

หวยวันพระ

: ประวัติความเป็นมาและความนิยมในประเทศไทย

หวยวันพระเป็นหนึ่งในการพนันที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 200 ปี ก่อนหน้าที่จะมีหวยรัฐบาลออกมาในปี พ.ศ. 2489 นั้น ชาวไทยมีการเล่นการพนันหวยกันอย่างแพร่หลายในหมู่บ้าน มีการจัดหวยใต้ดินขึ้นเองเพื่อหารายได้เสริม โดยจะจับฉลากหวยในวันพระของทุกเดือน

เหตุผลที่เลือกจับฉลากหวยในวันพระ เนื่องจากวันพระเป็นวันสําคัญทางศาสนา ชาวบ้านมักจะหยุดงานและไปทําบุญตักบาตรกันเป็นจํานวนมาก ทําให้สะดวกในการรวมตัวกันเพื่อมาซื้อหวยและรอฟังผลการจับฉลาก นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าการทําบุญในวันพระจะทําให้โชคลาภเข้าข้าง ช่วยให้ถูกรางวัลหวยง่ายขึ้น

หวยวันพระเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีการจัดหวยใต้ดินขึ้นในหมู่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศ และเริ่มมีการพนันข้ามเมืองข้ามจังหวัดกันอย่างแพร่หลาย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 รัฐบาลได้ปราบปรามหวยใต้ดินอย่างจริงจัง และผูกขาดการพนันหวยภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเพียงผู้เดียว

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไทยได้ออกกฎหมายห้ามเล่นการพนันทุกชนิดอย่างเข้มงวด แต่ด้วยความนิยมในหวยวันพระที่มีมาช้านาน ทําให้ยังคงมีการเล่นหวยใต้ดินอย่างต่อเนื่อง จนในปี พ.ศ. 2489 รัฐบาลจึงตัดสินใจออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือที่เรียกว่าหวยรัฐบาลขึ้นมาเพื่อควบคุมการพนันให้เป็นระเบียบและนํารายได้เข้าสู่งบประมาณของประเทศ

ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีหวยรัฐบาลเป็นทางเลือกที่ถูกกฎหมายแล้ว แต่หวยวันพระก็ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีขั้นตอนการเล่นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและสามารถทํากําไรได้สูงกว่าหวยรัฐบาล ปัจจุบันหวยวันพระจึงยังคงเป็นหนึ่งในการพนันยอดนิยมของคนไทยที่มีมูลค่าสูงถึงแสนล้านบาทในแต่ละปี

ด้วยความมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 200 ปี ประกอบกับความเชื่อและความศรัทธาในวันพระ ทําให้หวยวันพระยังคงเป็นที่นิยมแพร่หลายและมีส่วนสําคัญในวัฒนธรรมการพนันของคนไทยมาจนถึงปัจจุบัน