วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

เกมสมาคมทัพพลิกไปเรียง

เกมสมาคมทัพพลิกไปเรียง

เกมสมาคมทัพพลิกเรียง

เกมสมาคมทัพพลิกเรียงเป็นเกมกระดานยอดนิยมที่มีมานานหลายสิบปี เกมนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศจีนโบราณ โดยใช้ชื่อว่า ไหว้พริก ต่อมาได้แพร่หลายไปยังประเทศญี่ปุ่นในชื่อ โกะ และเข้าสู่ยุโรปในชื่อ Reversi ก่อนจะถูกพัฒนาเป็นเกม Othello ในช่วงทศวรรษ 1970

วิธีเล่นเกมสมาคมทัพพลิกเรียงนั้นไม่ยาก เล่นกัน 2 คน ฝ่ายละ 32 หมากสีดําและสีขาว วางบนกระดานรูปวงจักรขนาด 8×8 ช่อง โดยแต่ละฝ่ายจะวางหมากสีของตัวเองบนช่องสี่เหลี่ยมมุมกระดานในแถวที่ 3 และ 4 ฝั่งละ 2 ช่อง ผู้เล่นจะสลับกันเดิน โดยวางหมากลงไปบนช่องว่าง แล้วพลิกหมากสีตรงข้ามที่อยู่ติดกันให้เป็นสีของตนเอง ผู้ชนะคือฝ่ายที่มีหมากสีของตนเองมากกว่าเมื่อหมดหมาก หรือไม่มีใครเดินได้

เกมสมาคมทัพพลิกเรียงเป็นเกมที่ต้องใช้กลยุทธ์และการคิดแบบรอบด้าน เพื่อพลิกหมากฝ่ายตรงข้ามให้กลายเป็นสีของตนเองให้มากที่สุด พร้อมป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามพลิกหมากของตน ผู้เล่นจําเป็นต้องมองหมากแต่ละตัวในภาพรวม ไม่ใช่เพียงหมากเดี่ยว ๆ เพื่อเลือกจุดวางหมากที่เหมาะสมที่สุด สามารถพลิกหมากฝ่ายตรงข้ามได้มากที่สุดในหนึ่งตา

เกมสมาคมทัพพลิกเรียง จึงเป็นเกมที่ฝึกสมาธิ สติ และการวางแผนอย่างรอบคอบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังส่งเสริมทักษะการอ่านภาพและการคิดเชิงกลยุทธ์ในเชิงรุกและเชิงรับอีกด้วย ทําให้เป็นที่นิยมเล่นสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน